Çevre Politikamız

 

Şirketimiz üst yönetim desteği ve tüm çalışanlarıyla birlikte, ürettiği ürünlerle doğayı korumayı, ülke kalkınmasına katkıda bulunmayı ve tüm üretim süreçlerinde çevreye olan olumsuz etkileri en aza indirmeyi amaç edinmiş bulunmaktadır.

Bu amaca ulaşabilmek için aşağıda belirtilen hususlar “Çevre Politikamız” olarak kabul edilmiştir.

Şirketimiz;

 

  • İlgili çevre mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
  • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
  • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
  • Çalışanlara, çevre bilinci ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
  • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
  • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
  • Ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak,
  • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmek,

anlayışı içerisindedir.

Çevreye olan saygımız ve sevgimiz doğrultusunda temiz bir yaşam kurmak ve bunun sürdürülebilir olmasını sağlamak için çaba sarf ediyor, her zaman gelişime açık bir şirket olarak Toplam Kalite Yönetimi bütünü içerisinde çevre kalitesinin devamlılığının sağlanmasını taahhüt etmekteyiz.

 

 

 

 

                                                                     

TOP